- Διαφήμιση -

Θεoφάνια στo Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντα

Η παράδοση συνεχίζεται...

Χιλιά­δες ομο­γε­νείς της Φλό­ρι­ντα αλλά και από άλλες πόλεις της Αμε­ρι­κής ετοι­μά­ζε­ται να υπο­δε­χτεί το «ελλη­νι­κό χωριό» Τάρ­πον Σπρινγκς, στην περιο­χή της Τάμπα, αύριο, Πέμ­πτη, 6 Ιανουα­ρί­ου, ανή­με­ρα της γιορ­τής των Θεο­φα­νί­ων, για τη τελε­τή του Αγια­σμού των Υδά­των που θεω­ρεί­ται η μεγα­λύ­τε­ρη στο δυτι­κό ημισφαίριο.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.