- Διαφήμιση -

Όλες οι αλλαγές από τη νέα χρονιά στα σχολεία

Τι υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας για το νομοσχέδιο

Περι­λαμ­βά­νε­ται νομο­σχέ­διο που αφο­ρά την αξιο­λό­γη­ση δασκά­λων και καθη­γη­τών και στην αυτο­νο­μία σχολείων…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.