- Διαφήμιση -

«Παλιγγενεσία» με τον Κώστα Μακεδόνα και τον Γρηγόρη Βαλτινό

Για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

Το έργο τελεί υπό την αιγί­δα της Επι­τρο­πής «Ελλά­δα 2021»…

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.