- Διαφήμιση -

Η παλιά Κυψέλη της Αθήνας

Στη Φωκίωνος Νέγρη ήταν αλλιώς

Στη Φωκί­ω­νος Νέγρη ήταν αλλιώς. Καθα­ρό­αι­μα δισκά­δι­κα. Θυμά­μαι ένα υπό­γειο, εκεί μου αγό­ρα­σαν την πρώ­τη μου συλ­λο­γή, δίσκοι 45 στρο­φών με παρα­μύ­θια. Ήταν ένα άλμπουμ με θήκες, μπο­ρού­σες να το ξεφυλ­λί­σεις και να δια­λέ­ξεις παρα­μύ­θι για να το ακού­σεις στο πικ απ (το δικό μου ήταν Dual βαλιτσάκι).

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη Δημό­σια Ομά­δα μας στο Facebook:

Η Κυψέ­λη σήμερα

καθώς και στη σχε­τι­κές σελί­δες μας στο Facebook:

Η Κυψέ­λη σήμερα 

Η Νέα Κυψέ­λη σήμερα

Η Ανω Κυψέ­λη σήμερα

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.