- Διαφήμιση -

Μαγκουφάνα — Η περιοχή της Αθήνας που ονομαζόταν έτσι στο παρελθόν

Σήμερα είναι ένα όμορφο προάστιο...

Είναι ένα όμορ­φο προ­ά­στιο  περί­που μισή ώρα από το κέντρο της Αθή­νας. Ο λόγος για την Πεύ­κη. Μια από τις πιο όμορ­φες περιο­χές της Αττι­κής στην βόρεια πλευ­ρά της.

Ο συγκε­κρι­μέ­νος δήμος ήταν ένας από τους 12 δήμους της Αρχαί­ας Αθή­νας. Οι Αθμο­νείς ήταν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από­γο­νοι του βασι­λιά Κέκρο­πα. Ασχο­λού­νταν με την κτη­νο­τρο­φία, τη γεωρ­γία και η αγγειοπλαστική.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.