- Διαφήμιση -

Πατρινό καρναβάλι 2024: Ξεκινά το Σάββατο η μεγάλη γιορτή

Η μεγά­λη γιορ­τή της Πάτρας ξεκι­νά το Σάβ­βα­το 20 Ιανουα­ρί­ου στην πλα­τεία Γεωρ­γί­ου, με την τελε­τή έναρ­ξης της καρ­να­βα­λι­κής περιό­δου, η οποία θα ολο­κλη­ρω­θεί την Κυρια­κή 17 Μαρτίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.