- Διαφήμιση -

Επαναλειτουργεί από σήμερα 11/10 ο Οδοντωτός — Ποια δρομολόγια θα εκτελούνται πάλι

Επα­νέρ­χο­νται από σήμε­ρα 11/10 2023 τα δρο­μο­λό­για του Οδο­ντω­τού, τα οποία είχαν ανα­στα­λεί λόγω απο­κα­τά­στα­σης της γραμ­μής από το Δια­χει­ρι­στή Υποδομής.

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.