- Διαφήμιση -

Γιορτή Περιστεριού στην Πτολεμαΐδα: Το δαπανηρό χόμπι που μετριέται σε…αγάπη

Περισ­σό­τε­ροι από τετρα­κό­σιοι εκτρο­φείς περι­στε­ριών από όλη την Ελλά­δα συμ­με­τέ­χουν στη γιορ­τή δια­γω­νι­σμό του « Θεα­μα­τι­κού περι­στε­ριού», που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη σήμε­ρα Κυρια­κή 18 Ιανουα­ρί­ου, στην Πτολεμαΐδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.