- Διαφήμιση -

Το Καλογερικό γεφύρι ή γεφύρι του Πλακίδα

Το Καλο­γε­ρι­κό ή γεφύ­ρι του Πλα­κί­δα βρί­σκε­ται στο Ζαγό­ρι, κοντά στο χωριό Κήποι (Μπά­για). Γεφυ­ρώ­νει το Βικά­κι, αμέ­σως μετά την σμί­ξη του με το Μπα­γιώ­τι­κο ρέμα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.