- Διαφήμιση -

Ανώγειο Πρέβεζας: Αυτό είναι το χωριό που απέκτησε για πρώτη φορά νερό το 2020

Σε μια νέα πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ζουν εδώ και λίγες ημέ­ρες οι λιγο­στοί κάτοι­κοι του χωριού Ανώ­γειο, που βρί­σκε­ται κοντά στην Φιλιπ­πιά­δα, καθώς ο οικι­σμός απέ­κτη­σε δίκτυο υδρο­δό­τη­σης που ποτέ, αν και βρι­σκό­μα­στε στον 21ο αιώ­να, δεν είχε…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.