- Διαφήμιση -

Βουργαρέλι Άρτας — Ένα απο τα κρυφά χωριά της Άρτας και των Τζουμέρκων

Ανάμεσα σε δυο ελατοσκέπαστες λοφοσειρές που το προστατεύουν σαν φυσική αγκαλιά

Το Βουρ­γα­ρέ­λι απέ­χει 58 χλμ. από την πόλη της Άρτας και είναι από τα μεγα­λύ­τε­ρα χωριά των Τζου­μέρ­κων. Είναι χτι­σμέ­νο σε υψό­με­τρο 800 μ. και περι­τρι­γυ­ρί­ζε­ται από φύση με πλού­σια βλά­στη­ση και τρε­χού­με­να νερά. Δια­θέ­τει γρα­φι­κό­τη­τα, παρά­δο­ση και τα τελευ­ταία χρό­νια παρου­σιά­ζει και του­ρι­στι­κή ανά­πτυ­ξη. Θα βρεί­τε παρα­δο­σια­κές ταβέρ­νες με καλό ελλη­νι­κό φαγη­τό, αλλά και ξενώ­νες που προ­σφέ­ρουν γνή­σια ηπει­ρώ­τι­κη φιλοξενία.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.