- Διαφήμιση -

Σιδηροκαύσια: Η άγνωστη πόλη που μαρτυρά τη “δύναμη” της ΒΑ Χαλκιδικής

Μια πόλη κρυμ­μέ­νη και θαμ­μέ­νη κάτω από το χώμα. Τα Σιδη­ρο­καύ­σια που γίνο­νται γνω­στά με το όνο­μα αυτό από τον 9ο αιώ­να, λόγω εκμε­τάλ­λευ­σης των κοι­τα­σμά­των τους, περί­με­ναν ως το 1975 για να πουν την ιστο­ρία τους, και ως το 2010 για να βγουν ξανά στην επιφάνεια…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.