- Διαφήμιση -

Παναγίτσα Πέλλας: Το χωριό με τις τρεις τεχνητές λίμνες και τον μικρό καταρράκτη

Στην ορει­νή Πέλ­λα, στις πλα­γιές του Βόρα (Καϊ­μά­κτσα­λαν), υπάρ­χουν αρκε­τά παρα­δο­σι­κά χωριά τα οποία καθώς βρί­σκο­νται πολύ κοντά στο χιο­νο­δρο­μι­κό κέντρο έχουν εξε­λι­χθεί τα τελευ­ταία χρό­νια σε ορει­νά θέρε­τρα. Ένα από αυτά η Πανα­γί­τσα, ένα γρα­φι­κό και φιλό­ξε­νο χωριό που απέ­χει μια ανά­σα από την «Αρά­χω­βα του Βορ­ρά», τον κοσμπο­λί­τι­κο Παλιό Άγιο Αθανάσιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.