- Διαφήμιση -

Το Αρχαίο θέατρο της Κασσώπης ξαναζωντανεύει 2.500 χρόνια μετά

Το αρχαίο θέα­τρο της Κασ­σώ­πης είναι κτι­σμέ­νο στις νότιες υπώ­ρειες του Ζαλόγ­γου και έχει μια μονα­δι­κή θέα προς τη χερ­σό­νη­σο της Πρέ­βε­ζας, τον Αμβρα­κι­κό κόλ­πο, το Ιόνιο πέλα­γος, τη Λευ­κά­δα και τα Ακαρ­να­νι­κά όρη. Κατα­σκευά­στη­κε τον 3ο αιώ­να π.Χ. και φιλο­ξε­νού­σε 6.000 θεατές…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.