- Διαφήμιση -

Ρέμα Ορλιά — Μια αξέχαστη δροσερή εμπειρία

Εκεί όπου εντυπωσιακοί καταρράκτες ξεπηδάνε μέσα από πλαγιές και βράχια

Για να βρε­θεί­τε εκεί, θα βγεί­τε από την Εθνι­κή Οδό Αθη­νών-Θεσ­σα­λο­νί­κης στην έξο­δο για Λιτό­χω­ρο-Δίον και, αμέ­σως μόλις μπεί­τε στο Δίον, θα ακο­λου­θή­σε­τε τις καφέ ταμπέ­λες αρι­στε­ρά που γρά­φουν «Όλυ­μπος». Στην ανά­γκη, ρωτή­στε και στο χωριό (το Δίον), αφού, όταν βγεί­τε απ’ αυτό, «ένας είναι ο δρόμος»!

Σε μόλις 20 λεπτά από τότε που αφή­σα­τε την Εθνι­κή Οδό, θα παρ­κά­ρε­τε το αμά­ξι σας δίπλα στο ξωκ­κλή­σι του Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου και τους καταρράκτες!

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.