- Διαφήμιση -

Φούρνοι — Tο νησί των Κουρσάρων

Ένα σύμπλεγμα νησίδων και βραχονησίδων στο Ανατολικό Αιγαίο

Ένα σύμπλεγ­μα νησί­δων και βρα­χο­νη­σί­δων στο Ανα­το­λι­κό Αιγαίο με αμέ­τρη­τους απά­νε­μους ορμί­σκους, ένας επί­γειος παρά­δει­σος, ο ιδα­νι­κός προ­ο­ρι­σμός γιά όσους επι­θυ­μούν ήσυ­χες και χαλα­ρω­τι­κές δια­κο­πές σε ένα τόπο εντε­λώς ξεχωριστό.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ΕΔΩ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Βόρειο Αιγαίο σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.