- Διαφήμιση -

Στην Καλαμαριά δημιουργήθηκε η πρώτη τρισδιάστατη διάβαση πεζών

Δημιουργήθηκε μπροστά από το 3ο Δημοτικό Σχολείο της Καλαμαριάς

Ο εκπαι­δευ­τι­κός Ορέ­στης Παπα­γε­ωρ­γί­ου ήταν αυτός που ανέ­λα­βε να σχε­διά­σει την πρώ­τη τρισ­διά­στα­τη διά­βα­ση, με στό­χο, όπως είπε, να «γίνει μία διά­βα­ση που θα φρε­νά­ρει τους οδη­γούς. Θα φαί­νε­ται σαν να ίπτα­ται από την επι­φά­νεια του δρό­μου κι έτσι θα ξαφ­νιά­ζει τον οδη­γό και θα κόβει ταχύτητα».

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.