- Διαφήμιση -

Χανιά: Δύο κρουαζιερόπλοια με πάνω από 4.700 επιβάτες κατέπλευσαν στη Σούδα

Σύμ­φω­να με ενη­μέ­ρω­ση από τον πρό­ε­δρο της Λιμε­νι­κής Επι­τρο­πής νομού Χανί­ων, Δημή­τρη Βιρι­ρά­κη, πρό­κει­ται για το κρουα­ζιε­ρό­πλοιο «Mein Schiff 5», με 2.597 επι­βά­τες και το κρουα­ζιε­ρό­πλοιο «MSC Armonia», με 2.116 επι­βά­τες που λόγω και­ρού πραγ­μα­το­ποί­η­σε έκτα­κτη προ­σέγ­γι­ση στο λιμάνι …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.