- Διαφήμιση -

Παρέμβαση Αρείου Πάγου για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία – Τι θα ερευνηθεί

Στο στό­χα­στρο των ερευ­νών, έργα που δεν έγι­ναν και κον­δύ­λια που «φαγώ­θη­καν» αντί να γίνουν αντι­πλημ­μυ­ρι­κά — Στο «κάδρο» περι­φε­ρειάρ­χης και αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες της περιο­χής — Επί­σης οι δημο­τι­κές αρχές Καρ­δί­τσας και Βόλου — Τι ζητά η Εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου — Για ποια έργα και κον­δύ­λια παραγ­γέλ­λει έρευνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.