- Διαφήμιση -

«Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» ανοίγει την αυλαία

25-28 Αυγούστου 2021 θα πραγματοποιηθεί το 5ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» στο νησί της Σύρου.

Είναι πλέ­ον θεσμός για τα πολι­τι­στι­κά δρώ­με­να του νησιού, με στό­χο τη δια­τή­ρη­ση και προ­ώ­θη­ση της λαϊ­κής μου­σι­κής μας παρά­δο­σης. Η είσο­δος σε όλες τις εκδη­λώ­σεις είναι ελεύθερη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.