- Διαφήμιση -

Αγία Φωτεινή Μαντίνειας — Ίσως η πιο ιδιαίτερη εκκλησία του κόσμου!

...συνδυάζει αρχαιότροπους ρυθμούς με στοιχεία βυζαντινών επιρροών.

Ο Κώστας Παπα­θε­ο­δώ­ρου, αρχι­τέ­κτο­νας και αγιο­γρά­φος,  τόλ­μη­σε, σχε­δί­α­σε, και αγιο­γρά­φη­σε την εκκλη­σία, “παντρεύ­ο­ντας”  την βυζα­ντι­νή τέχνη με τη μυθολογία.…..

Η Αγία Φωτει­νή Μαντί­νειας βρί­σκε­ται απέ­να­ντι από τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Μαντί­νειας στην Αρκα­δία, 13 χιλιό­με­τρα βόρεια της Τρίπολης.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.