- Διαφήμιση -

Κάτι σπουδαίο ετοιμάζεται φέτος στην Κίμωλο !

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμώλου

Το φεστι­βάλ διορ­γα­νώ­νε­ται από τις 21 έως τις 28 Ιου­νί­ου 2021 από την εται­ρεία Glory Films σε συνερ­γα­σία με το Δήμο Κιμώ­λου και με την συν­διορ­γά­νω­ση της Περι­φέ­ρειας Νοτί­ου Αιγαίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.