- Διαφήμιση -

Δολιανά Κυνουρίας

Ένα ορεινό καταπράσινο γραφικό χωριό που κρύβει πολλές εκπλήξεις στους επισκέπτες του

Τα Άνω Δολια­νά Αρκα­δί­ας είναι ένα ορει­νό κατα­πρά­σι­νο γρα­φι­κό χωριό, χτι­σμέ­νο αμφι­θε­α­τρι­κά στις βόρειες πλα­γιές του Πάρ­νω­να σε υψό­με­τρο 1.050 μ. Η πλα­τεία του με πλα­τά­νια, καφε­νεία, ταβέρ­νες και εστια­τό­ρια κοντά στην εκκλη­σία του Αγί­ου Γεωρ­γί­ου, προ­σφέ­ρει υπέ­ρο­χη θέα προς τον κάμπο της Τρίπολης

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.