- Διαφήμιση -

Καλλιθέα Καρπενησίου — Η καλύτερη θέα στο Καρπενήσι και το Βελούχι

Επισκεφτείτε την, είναι σίγουρα ένα από τα ωραιότερα ορεινά χωριά της Ευρυτανίας

Η Καλ­λι­θέα είναι ορει­νός οικι­σμός στον νομό Ευρυ­τα­νί­ας σε μέσο υψό­με­τρο χιλί­ων μέτρων. Το χωριό βρί­σκε­ται ανά­με­σα σε δάσος ελά­της στις ανα­το­λι­κές πλα­γιές του όρους Κώνι­σκος (βόρεια προ­έ­κτα­ση της Καλια­κού­δας) και από αυτό περ­νά­ει το Ευρω­παϊ­κό Μονο­πά­τι Ε4. Απέ­χει 5,5 χλμ. από το Καρ­πε­νή­σι στα νότια. Η παλιά ονο­μα­σία ήταν Μπιά­ρα και ανή­κε στο δήμο Οιχα­λί­ας και τον νομό Αιτω­λί­ας και Ακαρ­να­νί­ας. Το 1955 μετο­νο­μά­στη­κε σε Καλ­λι­θέα και οφεί­λει το όνο­μά του στη θέα που έχει το χωριό προς τη κοι­λά­δα του Καρ­πε­νη­σί­ου και τον ποτα­μό Καρπενησιώτη.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.