- Διαφήμιση -

Πόλη Χρυσοχούς — Σας προσκαλεί να θαυμάσετε τις ανεξάντλητες ομορφιές της

Εκεί που η θεά του έρωτα και της ομορφιάς, Αφροδίτη, συναντούσε τον αγαπημένο της Άδωνη

Πόλη Χρυ­σο­χούς βρί­σκε­ται περί­που 36 χιλιό­με­τρα μακριά από την Πάφο στην ομώ­νυ­μη επαρ­χία της Κύπρου, κι απέ­χει περί­που 180 χιλιό­με­τρα από τη Λευ­κω­σία, και 125 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά της πόλης της Λεμεσού.

Η συνυ­φα­σμέ­νη με την Αφρο­δί­τη ιστο­ρία της, όπως ξεδι­πλώ­νε­ται στο Τοπι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Moυ­σείο Μαρί­ου-Αρσι­νό­ης, οι χώροι ψυχα­γω­γί­ας και ανά­τα­σης, όπως ο Κατα­σκη­νω­τι­κός Χώρος Πόλης Χρυ­σο­χούς και το Πάρ­κο Εθε­λο­ντών Για­τρών Κύπρου, μερι­κές από τις πιο πετυ­χη­μέ­νες εκδη­λώ­σεις στο νησί, όπως οι «Μέρες Πολι­τι­σμού Μάριον Αρσι­νόη», αλλά και το πάντα θερ­μό της κλί­μα, την καθι­στά έναν από τους ολό­χρο­νους προ­ο­ρι­σμούς του νησιού.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.