- Διαφήμιση -

Παναγιά της Προυσιώτισσας

Στο μοναστήρι λειτουργεί μουσείο με χειρόγραφους κώδικες, σπάνια βιβλία, ιερά σκεύη, λειψανοθήκες, δισκοπότηρα

Περί­που 30 χλμ. από το Καρ­πε­νή­σι βρί­σκε­ται η Ιερά Μονή της Πανα­γί­ας Πρου­σού, η οποία σύμ­φω­να με την παρά­δο­ση ιδρύ­θη­κε το 829–842 μ.Χ και συν­δέ­ε­ται με τις περι­πέ­τειες και την εμφά­νι­ση της ιεράς εικό­νας της Πανα­γί­ας από την Πρού­σα της Βιθυ­νί­ας της Μικράς Ασί­ας στο σπή­λαιο της Ευρυτανίας.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.