- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Λαμία — Απαγορεύεται η κυκλοφορία στην πόλη

Με από­φα­ση της ΑΔ Φθιώ­τι­δας απα­γο­ρεύ­τη­κε η κυκλο­φο­ρία κάθε αυτο­κι­νή­του μέσα στο δήμο της Λαμί­ας καθώς πλέ­ον οι μετα­κι­νή­σεις είναι αδιέ­ξο­δες, ενώ για την απα­γό­ρευ­ση εστά­λη και σχε­τι­κό μήνυ­μα από το 112…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.