- Διαφήμιση -

Σεισμός στη Θήβα

Σει­σμός ΤΩΡΑ: Ασθε­νής σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 3,3 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ, σύμ­φω­να με την αυτό­μα­τη λύση του Ευρω­παϊ­κού — Μεσο­γεια­κού Σει­σμο­λο­γι­κού Ινστι­τού­του (EMSC) σημειώ­θη­κε πριν από λίγη ώρα στην Θήβα.

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.