- Διαφήμιση -

Κοκκινοπλός

Σκαρφαλωμένος σαν αετοφωλιά στη βορειοδυτική πλευρά του βουνού των θεών

Σε υψό­με­τρο 1250 μέτρων είναι κτι­σμέ­νος ο Κοκ­κι­νο­πλός, το μεγα­λύ­τε­ρο βλα­χο­χώ­ρι του Ολύ­μπου. Είναι το χωριό με το μεγα­λύ­τε­ρο υψό­με­τρο πάνω στον Όλυμπο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.