- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία Elias: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Βόλο, απεγκλωβισμοί στο Πήλιο

Ποτά­μια οι δρό­μοι στο Βόλο, φού­σκω­σαν πάλι ρέμα­τα και ποτά­μια στο Νότιο Πήλιο, μετά τη νέα κακο­και­ρία Elias που έπλη­ξε την περιο­χή με σφο­δρές βρο­χο­πτώ­σεις. Ορια­κή η κατά­στα­ση στους παρα­λια­κούς οικι­σμούς Χόρ­το, Πλα­τα­νιάς και Μηλίνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.