- Διαφήμιση -

Λαύκος — Ταξίδι στη μαγεία

Το πετρόχτιστο χωριό του Πηλίου με τα εντυπωσιακά αρχοντικά

Το Πήλιο είναι ένας από τους top προ­ο­ρι­σμούς καθώς είναι πανέ­μορ­φο όλες τις επο­χές του χρό­νου. Στο Νότιο Πήλιο σε υψό­με­τρο 310 μέτρων συνα­ντά­με ένα πετρό­χτι­στο χωριό που σήμα κατα­τε­θέν του είναι τα αρχο­ντι­κά του. Η θέα από το Λάυ­κο σου κόβει την ανά­σα καθώς ο επι­σκέ­πτης βλέ­πει τον Παγα­ση­τι­κό και ανα­λό­γως με το φως της ημέ­ρας ο ουρα­νός παίρ­νει και τα ανά­λο­γα χρώματα.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.