- Διαφήμιση -

Ακρωτήρι Γκρέκο

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Αγίας Νάπας που τονίζει την µεγαλειότητα του τοπίου

Το Κάβο Γκρέ­κο είναι ακρω­τή­ριο αλλά και μικρή χερ­σό­νη­σος στα νοτιο­α­να­το­λι­κά της Κύπρου, στην Επαρ­χία Αμμό­χω­στου, ανά­με­σα στη Αγία Νάπα και το Παρα­λί­μνι. Η περιο­χή είναι χαρα­κτη­ρι­σμέ­νη ως εθνι­κό δασι­κό πάρ­κο, ενταγ­μέ­νο στο πρό­γραμ­μα Φύση 2000 (Natura 2000), και καλύ­πτει έκτα­ση 384,9 εκταρίων.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.