- Διαφήμιση -

Τεντόγλου: Υποψήφιος αθλητής της χρονιάς στην Ευρώπη

Είναι μέσα στους υποψηφίους της European Athletics

Υπο­ψή­φιος για τον τίτλο του κορυ­φαί­ου αθλη­τή της χρο­νιάς στην Ευρώ­πη είναι ο Μίλ­τος Τεντό­γλου, όπως ανα­κοί­νω­σε η Ευρω­παϊ­κή Ομο­σπον­δία. Ο «χρυ­σός» ολυ­μπιο­νί­κης του μήκος και κορυ­φαί­ος στον κόσμο βάσει επί­δο­σης, απο­τε­λεί ένα από τα φαβο­ρί για την κατά­κτη­ση ενός ακό­μη σπου­δαί­ου τίτλου.

Οι φίλοι του στί­βου μπο­ρούν να ψηφί­σουν τον αθλη­τή μας στα social της Ευρω­παϊ­κής Ομο­σπον­δί­ας σε Instagram, Facebook και Twitter έως τις 3 Οκτωβρίου.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.