- Διαφήμιση -

Γεφύρι Παλαιοκαρυάς: Το σκηνικό στα Τρίκαλα που μοιάζει ψεύτικο

Το Γεφύ­ρι της Παλαιο­κα­ρυάς στα Τρί­κα­λα, είναι από τα σκη­νι­κά που αντι­κρί­ζει κανείς και ανα­ρω­τιέ­ται αν όντως είναι αλη­θι­νό. Φωλια­σμέ­νο μέσα στην υπέ­ρο­χη φύση του νομού, δίνει την εντύ­πω­ση ότι έχει ξεπη­δή­σει από σελί­δες παραμυθιού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.