- Διαφήμιση -

Ο Άγιος Βασίλης θα σταματάει τα οχήματα στα Τρίκαλα — Φανάρια με «άρωμα» Χριστουγέννων

Σε ρυθ­μούς Χρι­στου­γέν­νων έχουν μπει τα Τρί­κα­λα, στα οποία τα οχή­μα­τα θα πρέ­πει να περι­μέ­νουν το σήμα… του Αγί­ου Βασί­λη για να περά­σουν μια διάβαση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.