- Διαφήμιση -

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε κρίση: Ζητάει τις έδρες ο Κασσελάκης, η Αχτσιόγλου παραμένει και το χάσμα… βαθαίνει

Σκη­νές απεί­ρου κάλ­λους δια­δρα­μα­τί­στη­καν τις τελευ­ταί­ες 48 ώρες στην Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΣΥΡΙ­ΖΑ­με την «Ομπρέ­λα» να απο­χω­ρεί, τον Κασ­σε­λά­κη να δίνει νέο ρεσι­τάλ και τους Αχτσιό­γλου — Τεμπο­νέ­ρα να παρα­μέ­νουν με αστερίσκο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.