- Διαφήμιση -

Τελικό exit poll — Εκλογές 2023: Νίκη ΝΔ με έως 42%, επτακομματική Βουλή, «μάχη» για το 3%

Καθα­ρή αυτο­δυ­να­μία στη Νέα Δημο­κρα­τία δεί­χνει το τελι­κό exit poll των εται­ριών δημο­σκο­πή­σε­ων. Η Νέα Δημο­κρα­τία συγκε­ντρώ­νει έως και το 42% των ψήφων, ενώ την είσο­δό τους στη Βου­λή έχουν «κλει­δώ­σει» σύμ­φω­να επτά κόμματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.