- Διαφήμιση -

Ανοίγει στις 21 Φεβρουαρίου η πλατφόρμα για τους εργαζόμενους συνταξιούχους

Το αργό­τε­ρο την Τετάρ­τη 21 Φεβρουα­ρί­ου, θα ανοί­ξει η πλατ­φόρ­μα για τους εργα­ζό­με­νους συντα­ξιού­χους ενώ θα υπάρ­ξει εντός της επό­με­νης εβδο­μά­δας και η σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή απόφαση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.