- Διαφήμιση -

Άρση Βαρών: Πέντε πανελλήνια ρεκόρ ο Λαμπρίδης

Εντυπωσιακή εμφάνιση στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας

Εντυ­πω­σια­κή εμφά­νι­ση πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Κων­στα­ντί­νος Λαμπρί­δης στο Παγκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Άρσης Βαρών Παί­δων, που διε­ξά­γε­ται στην Τζέ­ντα της Σαου­δι­κής Αραβίας.

Ο Έλλη­νας πρω­τα­θλη­τής κατέρ­ρι­ψε πέντε φορές τα πανελ­λή­νια ρεκόρ σε όλες τις κινή­σεις και κατέ­λα­βε με σχε­τι­κή άνε­ση την 1η θέση του β’ γκρουπ.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.