- Διαφήμιση -

Φύλακας- άγγελος για τις θαλάσσιες χελώνες μία Ελληνίδα στο Κέιπ Τάουν

Αλεξάνδρα Παναγιώτου, ειδικός διατήρησης και εμπλουτισμού θαλάσσιας χελώνας.

Όταν η πρά­σι­νη θαλάσ­σια χελώ­να (Chelonia mydas) που μετέ­πει­τα πήρε το όνο­μα Μπομπ εντο­πί­στη­κε βαριά τραυ­μα­τι­σμέ­νη κοντά στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρι­κής, με κομ­μά­τια πλα­στι­κού στο έντε­ρό της και συμ­πτώ­μα­τα υπο­θερ­μί­ας, ζύγι­ζε μόλις 16 κιλά και η κατά­στα­σή της κάθε άλλο παρά αισιο­δο­ξία ενέπνεε.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.