- Διαφήμιση -

Επιστολή FIFA/UEFA σε Αυγενάκη για το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ

Ζητούν τη συνέχιση των συζητήσεων για τον ελληνικό Αθλητικό Νόμο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμβατότητά του με το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ

FIFA και UEFA καλούν τον Υφυ­πουρ­γό Αθλη­τι­σμού να καθί­σει στο τρα­πέ­ζι των συζη­τή­σε­ων για θέμα­τα που αφο­ρούν στο νέο Αθλη­τι­κό Νόμο.

 

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.