- Διαφήμιση -

Μαρία Παπάκου: Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση στα 14 της χρόνια από τον προπονητή της ενόργανης

Πρώην αθλήτρια της εθνικής ενόργανης αποκαλύπτει μετά από χρόνια την τραγική της εμπειρία – Καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση -στην ηλικία των 14 ετών- από τον προπονητή της, δίνοντας απίστευτες λεπτομέρειες.

Η Μαρία Παπά­κου, περιέ­γρα­ψε στην κάμε­ρα της εκπο­μπής “Live News” του Νίκου Ευαγ­γε­λά­του –με ανα­τρι­χια­στι­κές λεπτο­μέ­ρειες- τα όσα φέρε­ται να έζη­σε στα χέρια αρχι­προ­πο­νη­τή της Εθνι­κής ενόργανης.

Η Μαρία Παπά­κου κάνει λόγο για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση στην ηλι­κία των 14 ετών και τα λόγια σοκά­ρουν! “Άρχι­σε να απλώ­νει τα χέρια του στο σώμα μου – Το έβλε­παν όλοι οι προ­πο­νη­τές. Κανέ­νας δεν του είπε μια λέξη, να του βάλει ένα όριο – Μετά από πολύ και­ρό, έτυ­χε και βρέ­θη­κα με παλιά μου προ­πο­νή­τρια και με ρώτη­σε: “Τελι­κά ο συγκε­κρι­μέ­νος άνθρω­πος σε στρί­μω­ξε, για­τί είχα­με την απο­ρία” – Δηλα­δή όλοι το ξέρα­τε και κανείς δεν έλε­γε τίπο­τα; – “Έκα­νε σχο­λια­σμό για τα οπί­σθια μου και τον ωραίο τρό­πο που μεγα­λώ­νει το στή­θος μου – “Μαρία, αυτό που συμ­βαί­νει θα το ξέρω μόνο εγώ, εσύ και ο Θεός”.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.