- Διαφήμιση -

Νέος πρόεδρος της Super League ο Γιώργος Μποροβήλος

Με ψήφους 15-0

Ο Μπο­ρο­βή­λος που έχει δια­τε­λέ­σει ξανά πρό­ε­δρος της Super League Interwetten ψηφί­στη­κε από όλους. Είχε θητεία στον προ­ε­δρι­κό θώκο της Λίγκας τη σεζόν 2014–2015 αλλά και κατά το έτος 2015 – 2016.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.