- Διαφήμιση -

Σπάει κάθε ρεκόρ η τιμή του ελαιόλαδου: Πού αποδίδεται η αύξηση της τιμής του

Στα ύψη η τιμή του ελαιό­λα­δου, αγγί­ζει τα 10 ευρώ το κιλό — Μειω­μέ­νη η φετι­νή παρα­γω­γή ελλη­νι­κού ελαιό­λα­δου εξαι­τί­ας του και­ρού και της υψη­λής περ­σι­νής παραγωγής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.