- Διαφήμιση -

Χωριάτικες πίτες που μυρίζουν βουνό!

Πίτες από τα ορεινά της Ρούμελης

Οι πίτες απο­τε­λούν  μέρος του κυρί­ως γεύ­μα­τος, ιδιαί­τε­ρα σε μικρά χωριά με τις πιο ξακου­στές να είναι στην Ήπει­ρο, τη Θεσ­σα­λία και τη Στε­ρεά Ελλάδα.

Αυτές οι πίτες όμως, μυρί­ζουν βου­νό! Λίγα τα υλι­κά. Γάλα, για­ούρ­τι, τυρί, ό,τι βγά­ζουν από τα κοπά­δια. Μέχρι του Αγί­ου Δημη­τρί­ου, έχει ξεκι­νή­σει η μεγά­λη κάθο­δος των τσε­λι­γκά­δων από τα βου­νά για να ξεχει­μω­νιά­σουν στις πεδιάδες.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.