- Διαφήμιση -

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 σε Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Β. Εύβοια

Μήνυ­μα μέσω του 112 εστά­λη σε κατοί­κους στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Θεσ­σα­λί­ας, των Σπο­ρά­δων, της Φθιώ­τι­δας και της Βόρειας Εύβοιας προει­δο­ποιώ­ντας για επι­κίν­δυ­να και­ρι­κά φαι­νό­με­να (ισχυ­ρές καται­γί­δες, χαλα­ζο­πτώ­σεις) από τις πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας 25/9 και για τα επό­με­να δύο 24ώρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.