- Διαφήμιση -

Δέλτα Έβρου: Εντοπίστηκε μαύρος κύκνος – Σπάνιο θέαμα

Έναν μονα­χι­κό μαύ­ρο κύκνο εντό­πι­σε το προ­σω­πι­κό της Μονά­δας Δια­χεί­ρι­σης του Δέλ­τα του Έβρου και ανάρ­τη­σε τις φωτο­γρα­φί­ες του πανέ­μορ­φου μαύ­ρου κύκνου στο Facebook, κάνο­ντας λόγο για “ευχά­ρι­στη έκπληξη”…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.