- Διαφήμιση -

Μια εικαστική παρέμβαση στον Βύρωνα Αττικής

Μια πόλη που κινείται στους ρυθμούς του street art

Η αρχή έγι­νε με το 1ο Street art festival (29–30 Μαΐ­ου 2021 στο Κλει­στό Γυμνα­στή­ριο «Στέ­φα­νος Καρα­λής» και στα Σχο­λεία της Μεσο­λογ­γί­ου) που διορ­γά­νω­σε ο Δήμος Βύρω­να με την Awesome Athens Experiences και τις εικα­στι­κές παρεμ­βά­σεις, σε καφάο τηλε­πι­κοι­νω­νιών της περιοχής.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.