- Διαφήμιση -

Μια βόλτα στην καταπράσινη Φιλοθέη

Φιλοθέη, συνοικία που παλαιότερα συναντάται ως Νέα Αλεξάνδρεια

Τα ανού­σια γκρά­φι­τι στους τοί­χους της υπό­γειας διά­βα­σης είναι και τα τελευ­ταία που θα αντι­κρί­σω όσο παρα­μεί­νω σε αυτή τη διά­στα­ση. Τα σκα­λιά με βγά­ζουν στον παρά­δρο­μο της Κηφι­σί­ας, ανα­το­λι­κό όριο της Φιλο­θέ­ης. Τελευ­ταίο Σάβ­βα­το του Νοέμ­βρη, αλλά είναι μια ηλιό­λου­στη μέρα. Μια συστά­δα από κυπα­ρίσ­σια μετριά­ζει τον θόρυ­βο και την ατα­ξία στο απέ­να­ντι μέτω­πο της λεωφόρου.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.