- Διαφήμιση -

Κηφισιά: Ένας τέλειος προορισμός για απόδραση μέσα στην πόλη!

Βόλτα στην αριστοκρατική Κηφισιά

Υπάρ­χουν δια­φο­ρε­τι­κές από­ψεις για την ονο­μα­σία της Κηφι­σιάς. Το όνο­μά της προ­ήλ­θε από τον ποτα­μό Κηφι­σό, ενώ υπάρ­χει και ένας μύθος σύμ­φω­να με το οποίο το όνο­μά της προ­έρ­χε­ται από την έκφρα­ση «εκεί-φυσά», «κει-φυσά», «Κηφι­σά», «Κηφι­σιά»! Ο πιο διά­ση­μος κάτοι­κός της στην αρχαιό­τη­τα ήταν ο Μέναν­δρος ο Κηφι­σεύς – που κοσμεί το έμβλη­μα του δήμου- ο οποί­ος συνέ­θε­σε πάνω από 100 κωμω­δί­ες στην επο­χή του.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κηφι­σιά σήμερα

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.